Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch

Ngày 11/11, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch - Ảnh 1.

Báo cáo tại hội nghị, ông Bế Xuân Tiến, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng, cho biết: Giai đoạn 2010 - 2020, tỉnh đã huy động trên 15.000 tỉ đồng để xây dựng nông thôn mới. Đến hết năm 2018, tỉnh Cao Bằng có 15 xã (8,47% trên tổng số xã) đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 75% mục tiêu 5 năm (2016 - 2020); bình quân đạt 9,61 tiêu chí/xã, đạt 99,59% mục tiêu 5 năm, tăng bình quân 7,61% tiêu chí/xã so với rà soát năm 2011; đến hết năm 2018, tỉnh Cao Bằng không còn xã dưới 5 tiêu chí. Qua 10 năm xây dựng nông thôn mới, kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội ở nông thôn tỉnh Cao Bằng đã có những đổi thay vượt bậc, bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân...

Tuy nhiên, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh Cao Bằng (đạt 8,47%) còn thấp so với mặt bằng chung ở miền núi phía Bắc (28,60%); chất lượng đạt chuẩn và duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí còn hạn chế, chưa thực sự bền vững. Các tiêu chí như thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất, giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, vệ sinh môi trường đạt kết quả chưa cao...

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Cao Bằng phấn đấu có ít nhất hai huyện có trên 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 10% số xã đạt nông thôn mới nâng cao; 180/448 xóm của các xã khó khăn, khu vực biên giới đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân tiêu chí nông thôn mới đạt 15,5 tiêu chí/ xã; không có xã dưới 10 tiêu chí. Tỉnh cũng phấn đấu trong giai đoạn 2025 - 2030 có một huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới; trên 10% số xã đạt nông thôn mới...

Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch - Ảnh 2.

Đại biểu dự hội nghị tham quan các gian hàng bày bán sản phẩm đặc sản tỉnh Cao Bằng.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cao Bằng tập trung kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia các cấp; tiếp cận cơ chế chính sách thực hiện chương trình theo hướng đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, đảm bảo tính bền vững; huy động tối đa các nguồn lực xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo và an sinh xã hội, nâng cao chất lượng các công trình hạ tầng nông thôn, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững an ninh - trật tự nông thôn. Đồng thời, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cao Bằng tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện chương trình nông thôn mới, đảm bảo thực hiện nghiêm túc việc xem xét thôn, xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới...

Phát biểu tại hội nghị ông Ngô Tất Thắng, Phó Chánh văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, nhấn mạnh, trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Cao Bằng đã vượt lên chính mình. Tuy nhiên, việc các tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo, môi trường đạt kết quả thấp là điều đáng báo động, Cao Bằng cần lưu ý để có những giải pháp thiết thực hơn trong thực hiện các tiêu chí này nói riêng và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nói chung.

Chu Hiệu (TTXVN ( Dân Việt )