Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mai Sơn (Sơn La): 7 xã đạt chuẩn tiêu chí môi trường(TN&MT) - Tới hết năm 2020, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La có 7/21 xã đạt chuẩn tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm, tăng 6 xã so với năm 2015.

 

Người dân xã Nà Bó, huyện Mai Sơn thường xuyên duy trì các hoạt động ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường

Năm 2011, bắt tay vào công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM), xuất phát điểm khu vực nông thôn huyện Mai Sơn rất thấp với bình quân chỉ đạt 2,9 tiêu chí/xã.

Hết năm 2015, mới có 1 xã được đánh giá đạt chuẩn tiêu chí môi trường. Các xã còn lại theo đánh giá sơ bộ mới đạt 1 - 3 chỉ tiêu trong tiêu chí môi trường. Bằng nhiều nỗ lực, tới hết năm 2020, toàn huyện đã có 7/21 xã đạt chuẩn tiêu chí môi trường.

Để thực hiện tiêu chí môi trường, huyện Mai Sơn đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường nông thôn, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân từng bước thay đổi căn bản nhận thức, thói quen, tập quán của cộng đồng về sự cần thiết phải thực hiện tiêu chí môi trường.

Ông Lò Văn Biên, Trưởng phòng TN&MT huyện, cho biết: Thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, ngay từ đầu năm 2020, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 30 về khắc phục hạn chế, khuyết điểm năm 2019 trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Kế hoạch số 34 về thực hiện công tác quản lý, bảo vệ môi trường năm 2020; thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản, đất đai của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện.

Ban hành 11 văn bản triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ môi trường, trọng tâm là công tác bảo vệ môi trường khu vực đầu nguồn nước trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước và môi trường trong khu dân cư. Hướng dẫn các xã thực hiện các chỉ tiêu cụ thể của tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng NTM; tiêu chí 15 về cảnh quan môi trường và an toàn thực phẩm của Bộ tiêu chí NTM nâng cao.

Tổ chức 1 hội nghị giao ban, hướng dẫn triển khai các văn bản mới lĩnh vực tài nguyên và môi trường cho lãnh đạo UBND, công chức địa chính – xây dựng – môi trường 22 xã, thị trấn. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về môi trường bằng nhiều hình thức như treo băng zôn hưởng ứng; triển khai trồng cây bóng mát, cây cảnh tại xã Chiềng Ban, Chiềng Mung, Nà Bó và Chiềng Mai, phục vụ tiêu chí cảnh quan, môi trường trong xây dựng NTM.

Công tác thu gom rác thải từng bước chuyển biến với 67% chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom; đã vận động nhân dân đào gần 4.000 hố rác, 43% số xã có đội, hợp tác xã tham gia thu gom rác thải. Đã tổ chức thu gom 2.310kg bao gói thuốc BVTV sau sử dụng tại 4 xã. Toàn huyện có trên 95% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch; 66% số hộ chăn nuôi sử dụng hầm biogas để xử lý chất thải…

Đồng thời, tại các xã đã gắn tiêu chí bảo vệ môi trường với gia đình văn hóa, đưa tiêu chí môi trường vào quy ước, hương ước của bản. Nhiều phong trào, mô hình về bảo vệ môi trường được duy trì có hiệu quả như: “Vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm”, phong trào “5 không, 3 sạch”, “Ngày thứ 7 về cơ sở giúp người dân thực hiện tiêu chí môi trường”... góp phần từng bước cải thiện chất lượng môi trường nông thôn.

Nguyễn Nga (Báo TN&MT)