Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TP.Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới

(TN&MT) - Tối 17/10, tỉnh Bến Tre long trọng tổ chức buổi mít tinh chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 202; đồng thời công bố các Quyết định công nhận TP.Bến Tre đạt chuẩn Văn minh đô thị và hoàn thành nhiệm vụ Nông thôn mới.Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Trần Ngọc Tam phát biểu tại buổi mít tinh

Phát biểu tại buổi mít tinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Trần Ngọc Tam nêu rõ: Thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025 tạo nên sức mạnh to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà, cùng với cả nước, Bến Tre quyết tâm vượt lên mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ mọi cơ hội mới để phấn đấu xây dựng trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng ĐBSCL và cả nước.

“Với tinh thần đó, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre tôi phát động trong toàn Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà phát huy mạnh mẽ tinh thần Đồng khởi, đoàn kết, nhất trí quyết tâm hành động đổi mới, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức chủ động nắm thời cơ, đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, các chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đã đề ra, góp thần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng” – đồng chí Trần Ngọc Tam nhấn mạnh. 

Theo đồng chí Trần Ngọc Tam, trong phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trong giai đoạn mới, cần tiếp tục vận dụng phát huy phương châm “Hai chân, ba mũi”. “Hai chân” đó là xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh với trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo ngang tầm với nhiệm vụ chính trị.

Đồng thời, xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của người dân. Lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội với trọng tâm là nâng cao đời sống của người dân ngang bằng với khu vực ĐBSCL, tiến tới ngang bằng với cả nước; xây dựng con người Bến Tre thân thiện, nghĩa tình, năng động và phát triển.

Qua đó, đồng chí Trần Ngọc Tam đề nghị các cấp, các ngành trong tỉnh tập trung tuyên truyền để đạt được tinh thần “Ngành ngành thi đua, nhà nhà thi đua, người người thi đua” một cách tự nguyện, tự giác. Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tạo sự lan tỏa đến các nhân tố tích cực trong cộng đồng nhân dân, doanh nghiệp.

Đối với các Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội tiến hành việc cụ thể hóa nội dung thi đua Đồng khởi mới tại địa phương, đơn vị sát thực tế từ những chỉ tiêu, nghị quyết chung của tỉnh thành chỉ tiêu riêng để triển khai thực hiện thiết thực đạt hiệu quả cao nhất, sớm nhất.

Công bố Quyết định công nhận TP.Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ Nông thôn mới và đạt chuẩn Văn minh đô thị 

Trong dịp này, UBND tỉnh Bến Tre đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP.Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới và UBND tỉnh Bến Tre công nhận TP.Bến Tre đạt chuẩn Văn minh đô thị 2020; đồng thời trao tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc đóng góp xây dựng TP.Bến Tre.

Theo UBND tỉnh Bến Tre, trong những năm qua, TP.Bến Tre đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những thành tựu quan trọng về nhiều mặt; khẳng định là một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Bến Tre.

Kinh tế của TP.Bến Tre tăng trưởng theo từng năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, thu ngân sách và thu hút đầu tư dạt kết quả tốt, kết cấu hạ tầng được đầu tư phát triển mạnh, đồng bộ.

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Thu nhập bình quân đầu người đạt 56 triệu đồng, khá cao so với bình quân chung của tỉnh. 

Để đạt được kết quả trên, TP.Bến Tre phải tiến hành hoàn chỉnh quy hoạch chung của tỉnh, quy hoạch quốc gia trong chiến lược phát triển kinh tế xã - hội từ năm 2021 đến 2030, tầm nhìn 2050. TP.Bến Tre đang vào giai đoạn phát triển mới, hướng đến đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào năm 2030 với trình độ văn minh đô thị cao.

Bạch Thanh (Báo TN&MT)