Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tọa đàm xây dựng mô hình chợ sạch và bảo vệ môi trường nông thôn huyện Thái ThụyChiều ngày 29/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thái Thụy tổ chức tọa đàm “Xây dựng mô hình chợ sạch và bảo vệ môi trường nông thôn tại huyện Thái Thụy”.

 

Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong tỉnh nói chung, huyện Thái Thụy nói riêng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tập trung triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, tình trạng mất an toàn vệ sinh, an toàn thực phẩm ở các khu chợ vẫn còn diễn ra, gây bức xúc, lo lắng cho toàn xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, chất lượng sống của nhân dân. Vì vậy, việc tổ chức tọa đàm “Xây dựng mô hình chợ sạch và bảo vệ môi trường nông thôn tại huyện Thái Thụy” nhằm mục đích tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, sự đồng thuận trong xã hội. Đồng thời, giúp cho Ban Tuyên giáo cấp huyện, cơ sở được trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn công tác tham mưu cho cấp ủy trên lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Tại buổi tọa đàm đã có 30 tham luận của các địa phương, cơ quan, đơn vị về thực trạng công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp và khu vực nông thôn hiện nay. Đồng thời, đưa ra những mô hình điểm, điển hình trong phát triển sản xuất nông nghiệp, trong phát triển làng nghề, giữ gìn vệ sinh môi trường, mô hình chợ sạch, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp. Đặc biệt, là những kết quả, kinh nghiệm trong tuyên truyền, kinh nghiệm huy động nguồn lực, đặc biệt là những  giải pháp, kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện, quản lý để duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, góp phần đưa Thái Thụy đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2019.

Trần Tuấn