Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiêu chí môi trường: Cần có thời gian, kinh phí và phải “chăm sóc” thường xuyênTrước khi bắt tay xây dựng NTM, dọc các tuyến đường xã có khá nhiều bãi rác tự phát, kênh mương bị ùn ứ do rác thải sinh hoạt, xác động vật, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Để thực hiện tiêu chí môi trường, xã phát mỗi hộ gia đình 2 thùng rác, hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn và vận động đăng ký thu gom rác tại nhà. Tranh thủ các nguồn hỗ trợ và nhân dân đóng góp, xã đã làm đường giao thông, cải tạo hệ thống thoát nước, xây khu tập kết rác thải; phát động thi đua thực hiện và giữ gìn đường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Xác định môi trường là tiêu chí khó trong xây dựng NTM kiểu mẫu, thời gian qua các cấp chính quyền và nhân dân H.Xuân Lộc đã vào cuộc mạnh mẽ để thực hiện tiêu chí này. Huyện đã chỉ đạo các địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát về môi trường; tuyên truyền, vận động nhân dân không xả rác và phân loại rác thải tại nguồn; xã hội hóa làm đường giao thông nông thôn... Qua đó, từng bước thay đổi thói quen, ý thức của cộng đồng về vệ sinh môi trường. Đến nay, tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%, tỷ lệ che phủ cây xanh đạt 65%. Khu công nghiệp Xuân Lộc và TT.Gia Ray không xảy ra ngập nước. Tỷ lệ thu gom chất thải các loại đạt 100%.

Trong xây dựng NTM, môi trường là tiêu chí khó thực hiện nhưng dễ bị lỗi nếu không được duy trì thường xuyên. Do đó, để giữ gìn và nâng chất môi trường ở vùng NTM, cần có các giải pháp đồng bộ.

Theo báo cáo của  Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM tỉnh, đến tháng 9-2020, Đồng Nai có 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 43 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, các xã còn lại đạt chuẩn NTM. Mặc dù vậy, việc thực hiện và nâng cấp các tiêu chí: nghĩa trang, cây xanh, xử lý chất thải rắn, nước thải, sử dụng nước hợp vệ sinh còn nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do đội ngũ cán bộ môi trường ở xã vừa thiếu vừa yếu; nhiều nơi xe thu gom chất thải chưa đảm bảo, thiếu điểm tập kết rác; chế tài xử phạt hành vi vi phạm môi trường chưa đủ mạnh. Kinh phí hỗ trợ thực hiện, duy trì và nâng chất các tiêu chí môi trường còn hạn chế.

Để không bị lỗi tiêu chí môi trường, tránh tư tưởng buông lỏng, hài lòng với NTM, các địa phương phải duy trì thực hiện các tiêu chí thường xuyên; tuyên truyền, nhắc nhở và xử phạt nặng hành vi vi phạm môi trường. Nâng chất tiêu chí môi trường gắn với cải thiện đời sống khu dân cư.

TTTH