Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thôn Pèng 2 nỗ lực xây dựng thôn kiểu mẫu nông thôn mới

Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh Lào Cai về “Thôn nông thôn mới”, “Thôn kiểu mẫu” Xã Hợp Thành (TP Lào Cai) lựa chọn thôn Pèng 2 để xây dựnghực hiện Quyết định của UBND tỉnh Lào Cai về Quy định về “Thôn nông thôn mới”, “Thôn kiểu mẫu” Xã Hợp Thành (TP Lào Cai) lựa chọn thôn Pèng 2 để xây dựng. Hiện cấp ủy, chính quyền và người dân trong xã, trong thôn tích cực thực hiện để thôn sớm được công nhận là thôn “Kiểu mẫu nông thôn mới”

Xây dựng nông thôn mới giao thông thôn Pèng đã có nhiều đổi thay ảnh T.L

Để xây dựng “Thôn kiểu mẫu nông thôn mới”, ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã đã tổ chức họp dân lấy ý kiến, đề ra giải pháp, nhiệm vụ cụ thể về tổ chức xây dựng thôn kiểu mẫu, đồng thời ra nghị quyết chi bộ, phân công rõ ràng cho các đoàn thể tập trung xây dựng nhằm thực hiện 9 tiêu chí trong Bộ tiêu chí mà thành phố đã đề ra” và lấy tiêu chí môi trường, tiêu chí thu nhập đây là 2 tiêu chí còn yếu, khó duy trì nâng cao nhất hiện nay của thôn Pèng cũng như trong toàn xã. Đối với tiêu chí môi trường, xã chỉ đạo chi bộ, các tổ chức, đoàn thể xã hội của thôn vận động nhân dân vệ sinh nhà cửa, đường làng ngỗ xóm sạch đẹp, tích cực tham gia mô hình “Nhà sạch vườn đẹp” mô hình “5 không, 3 sạch”, ăn uống hợp vệ sinh, có chuồng trại nuôi nhốt gia súc, đào hố ủ phân…

Đối với tiêu chí thu nhập, UBND xã phối hợp với phòng kinh tế thành phố xây dựng thí điểm mô hình cánh đồng một giống với diện tích 10 ha tại thôn Pèng 2. Đã có hơn 90 hộ gia đình của 3 thôn Pèng 1, Pèng 2 và Pèng 3 tham gia vụ lúa mùa 2016. Năm nay, Gia đình anh Nông Văn Nguyện thôn Pèng 2 gây hơn 3 sào giống lúa Tân Thịnh 15. Đây là bộ giống lúa thuần, chất lượng mới do Trung tâm Giống Nông lâm nghiệp Lào Cai cung cấp. Cán bộ kỹ thuật của Trạm khuyến nông thành phố  đã trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật cho gia đình anh và các hộ trong thôn tham gia từ khâu gieo mạ, làm đất, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh nên cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt.

Mô hình cánh đồng một giống tại thôn Pèng 2 xã Hợp Thành

Theo Bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và tổ chức công bố “Thôn kiểu mẫu” giai đoạn 2016 – 2020, do UBND tỉnh Lào Cai ban hành thì “Thôn kiểu mẫu” phải đạt được 15 tiêu chí thuộc 5 nhóm gồm: Nhóm phát triển kinh tế; nhóm hạ tầng kinh tế - xã; nhóm môi trường; nhóm an ninh trật tự; nhóm giáo dục, y tế. Và để hiện thực hóa các tiêu chí này, ngay từ đầu năm 2016, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã đã vận động nhân dân trong xã, đặc biệt là thôn chọn thí điểm xây dựng thôn kiểu mẫu nông thôn mới, tập trung phát triển sản xuất, tiến hành chỉnh trang, sửa sang vườn tược, nhà cửa nhất là phát động nhiều hoạt động cải thiện môi trường, tạo cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp. Động viên nhân dân mở rộng ngành nghề, duy trì và nhân rộng các mô hình trang trại, gia trại, mở rộng diện tích chè tìm đầu ra ổn định cho người trồng chè giúp nhân dân trong thôn nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Sau 5 năm xây dựng nông thôn mới xã Hợp Thành đã đạt thành quả rất đáng tự hào. Kết cấu hạ tầng được đầu tư, nâng cấp, đường liên thôn, liên xã  được đổ nhựa, bê tông hóa. Đời sống người dân nâng lên đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Nhiều hộ đã mở được xưởng sản xuất gạch bê tông, sản xuất mộc, mở cửa hàng nông lâm sản, ăn uống… Tuy vậy, diện mạo của thôn chưa thật đẹp, một số tuyến đường vẫn còn chưa được vệ sinh thường xuyên, chất thải do trâu, bò chưa được thu gom triệt để gây ô nhiễm, mất vệ sinh. Đời sống, thu nhập tuy có cải thiện, song hộ có mức sống khá giả chưa nhiều, mô hình kinh tế thu nhập cao còn ít...

Về giải pháp xây dựng thôn kiểu mẫu, trước hết xã tập trung chỉ đạo thôn là phải đẩy mạnh sản xuất, nhân rộng các mô hình hiệu quả kinh tế cao, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, duy trì mô hình cánh đồng một giống, phối hợp với các cơ quan, đơn vị đỡ đầu thôn về xây dựng Nông thôn mới; Tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia vệ sinh nhà cửa, đường làng ngõ xóm…

Với những giải pháp cụ thể, linh hoạt, sáng tạo phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của xã và sự nỗ lực của người dân, đồng thuận, quyết tâm thực hiên. Tin tưởng thôn Pèng xã Hợp Thành sẽ sớm hoàn thành các tiêu chí trong bộ tiêu chí thôn kiểu mẫu theo tiến độ, trở thành thôn kiểu mẫu nông thôn mới của xã và thành phố Lào Cai .          

Đỗ Dũng (CTTĐT-TP Lào Cai ( Dân Việt )