Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thị xã Ba Đồn tích cực thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Xác định tiêu chí môi trường là một trong những nội dung có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng sống của người dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (MTQGXDNTM), thời gian qua, thị xã Ba Đồn đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường khu vực nông thôn.


Ảnh minh họa

Sau hơn 7 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQGXDNTM nói chung cũng như công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM nói riêng đã được thị xã chỉ đạo triển khai một cách đồng bộ, quyết liệt với sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Thực tế triển khai cho thấy, tiêu chí số 17 về môi trường là một trong những tiêu chí mấu chốt trong thực hiện Chương trình MTQGXDNTM nhưng cũng là tiêu chí khó và phức tạp, bởi trong tiêu chí này bao gồm nhiều nội dung. Việc thực hiện tiêu chí môi trường không chỉ yêu cầu về mặt đầu tư kinh phí mà còn liên quan đến nhiều vấn đề khác, như: tập quán, thói quen của người dân trong sinh hoạt, sản xuất, chăn nuôi... Vì vậy, công tác triển khai thực hiện đòi hỏi phải có thời gian tuyên truyền, vận động để tạo sự chuyển biến, nâng cao nhận thức của người dân.
       Ủy ban MTTQVN thị xã và các đoàn thể triển khai các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: lồng ghép với các cuộc họp tổ, nhóm trong khu dân cư; phổ biến trên hệ thống loa truyền thanh của phường, xã, thôn, xóm; xây dựng pano, khẩu hiệu về NTM và bảo vệ môi trường tại các xã; tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng “Ngày Môi trường thế giới”, “Giờ trái đất”…Thị xã cũng xây dựng các mô hình thu gom và xử lý rác thải nông thôn dựa vào cộng đồng, góp phần làm chuyển biến nhận thức, hành vi của từng cá nhân, hộ gia đình trong công tác bảo vệ môi trường.
     Quảng Hòa là một trong 5 xã của thị xã Ba Đồn đã về đích xây dựng NTM. Hiện nay, Đảng bộ, chính quyền xã đang tập trung giải quyết vấn đề môi trường để duy trì và giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn NTM. Theo đó, xã chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền nhằm khơi dậy ý thức tự giác của mỗi người dân trong bảo vệ môi trường nông thôn. Hàng năm, các hoạt động phát triển môi trường xanh-sạch-đẹp được cán bộ và nhân dân hưởng ứng tích cực; Hội Phụ nữ xã đảm nhận các đoạn đường tự quản, phát động hội viên thường xuyên tham gia làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm; các hộ gia đình chăn nuôi xây dựng chuồng trại có hệ thống thoát nước, hầm biogas nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Nhờ đó, đến nay, 97% hộ dân tham gia đề án thu gom rác thải với kinh phí do nhân dân tự nguyện đóng góp; 98,7% hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh; 90% cơ sở sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề bảo đảm quy định về môi trường; 92% hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh…

TTHTQT