Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Hóa: Công nhận 5 xã “đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”(TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định công nhận 5 xã “đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” và 12 xã “đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2020 (đợt 1).

 

Cần đảm bảo tính bền vững về tiêu chí môi trường ở các xã “đạt chuẩn nông thôn mới” và “đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”

Cụ thể, các xã được công nhận “đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”, bao gồm: Định Tân, huyện Yên Định; Trường Sơn, huyện Nông Cống; Phú Lộc, huyện Hậu Lộc; Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân; Bắc Lương, huyện Thọ Xuân.

12 xã được công nhận “đạt chuẩn nông thôn mới”, bao gồm: Xuân Khang, huyện Như Thanh; Trường Giang, Hoàng Sơn, Tân Thọ, Công Liêm, huyện Nông Cống; Hợp Thắng, Thọ Sơn, Thọ Dân, Thọ Tân, Thọ Tiến, Tiến Nông, Xuân Thịnh, huyện Triệu Sơn.

Các xã “đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” năm 2020 được Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” và được hỗ trợ 600 triệu đồng/xã; các xã “đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2020 được Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” và được hỗ trợ 500 triệu đồng/xã theo quy định tại Nghị quyết số 237/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Đức Duy (Báo TN&MT)