Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tân Uyên (Lai Châu): Nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường(TN&MT) - Sau hơn 9 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn huyện miền núi Tân Uyên (Lai Châu) đã có nhiều khởi sắc. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của người dân, đến nay, huyện Tân Uyên đã có 8/9 xã đạt chuẩn tiêu chí số 17 về môi trường.

 

Huyện Tân Uyên chỉ đọa các xã xây dựng lò đốt rác theo nhóm hộ gia đình.

Trong những năm qua, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Tân Uyên đã được các cấp, các ngành đặc biệt coi trọng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Cùng với đó, nhận thức của người dân về xây dựng NTM ngày càng được nâng lên, từng bước xác định rõ hơn vai trò chủ thể của người dân, vì lợi ích của người dân trong xây dựng nông thôn mới, từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, khuyến khích, động viên người dân tham gia hiến đất, đóng góp ngày công lao động trong quá trình thực hiện.

Xác định tiêu chí số 17 về môi trường là một trong những tiêu chí khó thực hiện nhất, ngay khi bắt đầu triển khai xây dựng NTM, huyện Tân Uyên đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường nông thôn, từng bước thay đổi căn bản nhận thức, thói quen, tập quán của cộng đồng về sự cần thiết thực hiện tiêu chí môi trường.

Tính riêng 6 tháng đầu năm 2020, toàn huyện đã hoàn thành thi công nâng cấp, sửa chữa 6 công trình cấp nước sinh hoạt với tổng số tiền 9.650 triệu đồng; duy trì trên 97% người dân trên địa bàn các xã được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Cùng với đó, tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân các thôn bản tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm đảm bảo vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường sinh thái. Kết quả đã tổ chức được 217 đợt tổng vệ sinh môi trường ở các xã với 17.126 lượt người tham gia, xây mới 106 nhà tiêu hợp vệ sinh, 97 chuồng trại chăn nuôi. Tuyên truyền vận động Nhân dân các bản trồng 417 cây xanh phân tán tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường.

Ông Đỗ Đình Định, Trưởng phòng tài nguyên và Môi trường huyện Tân Uyên cho biết: Đến nay, huyện đã có 8/9 xã đạt tiêu chí về môi trường (Nậm Cần, Phúc Khoa, Pắc Ta, Thân Thuộc, Tà Mít, Trung Đồng, Mường Khoa, Hố Mít). Để đạt và duy trì các chỉ tiêu trong tiêu chí môi trường, nhiều phong trào, mô hình về bảo vệ môi trường được duy trì có hiệu quả như: “Vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm”, phong trào “5 không, 3 sạch”…

Kết quả quan trọng nhất sau gần 10 năm thực hiện tiêu chí môi trường là nhận thức của người dân đã có nhiều chuyển biến. Từ chỗ chưa hiểu về tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng NTM, đến nay, đa số người dân hiểu rằng thực hiện tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm là nâng cao chất lượng đời sống, từ đó người dân trở thành chủ thể thực hiện tiêu chí và kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia thực hiện.

Bãi chôn lấp rác thải tại xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên.

Tuy nhiên, hiện nay, trên địa bàn huyện Tân Uyên mới chỉ tập trung thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải rắn sinh hoạt thông thường phát sinh tại một số tuyến đường, khu dân cư của thị trấn Tân Uyên. Còn tại địa bàn các xã, một số khu dân cư tại thị trấn chưa được thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải rắn do nguồn kinh phí còn hạn hẹp, địa bàn rộng, điều kiện kinh tế của người dân còn khó khăn, đặc biệt tại các xã vùng sâu, vùng xa.

Một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chưa chấp hành tốt các quy định về bảo vệ môi trường như: Chưa lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản, kế hoạch bảo vệ môi trường, chưa lập sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, chưa xây dựng đầy đủ các công trình, biện pháp, hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường để thu gom, phân loại, lưu giữ, tái chế, thu hồi hoặc xử lý chất thải (nước thải, khí thải, chất thải rắn) và thực hiện chưa đầy đủ các nội dung về bảo vệ môi trường đã cam kết.

Theo ông Đỗ Đình Định, hiện trên địa bàn huyện có 1 bãi chôn lấp rác thải tại xã Trung Đồng. Dự kiến trong năm 2020, huyện sẽ đầu tư 4 bãi rác chôn lấp tại các xã Mường Khoa, Phúc Khoa, Pắc Ta, Nậm Sỏ.

Diện mạo nông thôn mới huyện Tân Uyên đã có nhiều chuyển biến.

Mục tiêu đến cuối năm 2020, 9/9 xã trên địa bàn huyện đạt tiêu chí môi trường. Để đạt được mục tiêu đó, huyện Tân Uyên sẽ tập trung sửa chữa các công trình nước sinh hoạt, nâng cao hiệu quả quản lý vận hành, phấn đấu tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; 100% cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường; 100% hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.

Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo các xã, các thôn bản chỉnh trang nhà cửa và nơi ở, không có các hoạt động gây suy giảm môi trường; các bản đều có hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp, có nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch; chất thải, nước thải được thu gom xử lý theo quy định.

Tính đến nay, huyện Tân Uyên đã có 8/9 xã đạt chuẩn NTM. Xã còn lại là Nậm Sỏ đang làm quy trình để công nhận xã NTM vào cuối năm 2020. Cũng theo mục tiêu cuối năm 2020, huyện Tân Uyên sẽ trở thành đơn vị cấp huyện thứ 2 sau TP. Lai Châu hoàn thành chương trình xây dựng NTM.

Hà Thuận (Báo TN&MT)