Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sơn La: Hội thi Tuyên truyền lưu động “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

Theo Kế hoạch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành, Hội thi sẽ có sự tham gia của Đội Tuyên truyền lưu động thuộc các tỉnh khu vực Tây Bắc: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái và 12 đội tuyên truyền lưu động huyện, thành phố trên địa bàn thuộc tỉnh Sơn La.Mục đích việc tổ chức Hội thi nhằm ca ngợi tinh thần vượt qua khó khăn vươn lên làm chủ cuộc sống, lao động giỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, xây dựng nông thôn mới; động viên tầng lớp nhân dân các tỉnh trong khu vực tăng cường sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp cùng chung tay thúc đẩy lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
 
Đồng thời, là dịp để các diễn viên, tuyên truyền viên các đoàn được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác tổ chức các hoạt động tuyên truyền với phương châm bám sát cơ sở, hướng về cơ sở, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
 
Thông qua Hội thi nhằm quảng bá các hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống của địa phương; khẳng định vị trí, vai trò của đội Tuyên truyền lưu động trong việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nông dân nhất là ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; đồng thời tuyên truyền sâu rộng tinh thần thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ VII (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước.
 
Hội thi được thể hiện qua các hình thức: Diễu hành xe tuyên truyền lưu động; Chương trình tham gia Hội thi Tuyên truyền lưu động kết hợp sử dụng các phương thức: ca, múa, nhạc, làn điệu dân ca, dân vũ, độc tấu, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, tiểu phẩm vui với chủ đề “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới”; trưng bày và thuyết minh triển lãm ảnh tuyên truyền xây dựng nông thôn mới tại nơi diễn ra Hội thi.

Theo Chinhphu.vn