Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhiều giải pháp thực hiện tiêu chí môi trường

Môi trường là một trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM). Mục tiêu của tiêu chí này là bảo vệ môi trường (BVMT) sinh thái ở khu vực nông thôn, giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống. Song với Quỳnh Phụ, đây là một trong những tiêu chí khó đạt. Hiện toàn huyện vẫn còn 20/36 xã chưa đạt tiêu chí môi trường.Để sớm hoàn thành tiêu chí này và cơ bản trở thành huyện NTM vào năm 2020, thời gian qua Quỳnh Phụ đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân trong công tác BVMT; triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong cộng đồng dân cư.

Hàng năm, huyện đều đề ra chương trình hành động khắc phục ô nhiễm môi trường; Phòng Tài nguyên Môi trường, các ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã thực hiện lồng ghép nội dung BVMT trong các hội nghị, lớp tập huấn, buổi sinh hoạt khu dân cư; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày Môi trường thế giới”, “Giờ trái đất”, “Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn”, “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn” như: ra quân thu dọn vệ sinh môi trường tại khu dân cư, khơi thông dòng chảy, ký cam kết với các hộ gia đình về BVMT, không vứt, đổ rác nơi công cộng... UBND huyện phối hợp với các ngành chức năng huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch, xây dựng nghĩa trang nhân dân, các khu chôn cất tập trung, bãi xử lý rác thải, hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, hầm biogas trong chăn nuôi… Nhiều phong trào, mô hình về BVMT được duy trì có hiệu quả như: “Vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm” vào ngày 24 hằng tháng, “5 không, 3 sạch” do hội phụ nữ làm nòng cốt; “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” của đoàn thanh niên; “Xanh - sạch - đẹp” trong các trường học... góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong công tác BVMT.

Nhờ đó chất lượng môi trường khu vực nông thôn ngày càng được cải thiện. Đến nay, 100% các xã, thị trấn đã thành lập đội vệ sinh môi trường tự quản đảm nhận thu gom, vận chuyển rác thải về khu tập kết tập trung; gần 94% hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 77% số hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. Tại nhiều địa phương, công tác BVMT đã được đưa vào quy ước, hương ước của thôn, làng; đồng thời gắn với việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, danh hiệu thôn, làng văn hóa, gia đình văn hóa. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, kiểm soát môi trường đối với các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cũng được thường xuyên thực hiện, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn các hành vi hủy hoại môi trường; đẩy mạnh công tác thẩm định, cấp phép về môi trường cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn nhằm thực hiện tốt việc phát triển kinh tế gắn với BVMT và khắc phục ô nhiễm môi trường.

Sau gần 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn xã Quỳnh Hoa đã có nhiều thay đổi. Cùng với các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã được nâng cấp, mở rộng, cảnh quan môi trường có nhiều chuyển biến, đường làng ngõ xóm khang trang, sạch đẹp. Hầu hết các gia đình đều xây dựng công trình nhà tiêu hợp vệ sinh, nhiều hộ chăn nuôi với quy mô gia trại đã xây dựng hầm biogas để tận dụng nguồn chất đốt và bảo đảm vệ sinh chăn nuôi.

Theo Chủ tịch UBND xã Nguyễn Trung Thu, ngay sau khi được chọn là 1 trong 10 xã điểm xây dựng NTM của huyện, Ban Chỉ đạo Xây dựng NTM xã xác định môi trường là một trong những tiêu chí khó, không những đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn mà cần có sự vào cuộc tích cực của người dân. Do đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm Quỳnh Hoa tập trung thực hiện là đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về vệ sinh môi trường nhằm thay đổi thói quen xấu ảnh hưởng đến môi trường; đồng thời làm tốt công tác quy hoạch, đầu tư kinh phí xây dựng khu xử lý rác thải tập trung. Nhờ đó, đầu năm 2014 Quỳnh Hoa đã “cán đích” tiêu chí môi trường. Đến nay xã đã  hoàn thành 16/19 tiêu chí, phấn đấu về đích NTM trong năm nay.

Theo kế hoạch, An Lễ sẽ “cán đích” NTM vào năm 2015. Tuy nhiên, hiện xã mới chỉ đạt 12 tiêu chí. Để bảo đảm đúng lộ trình, An Lễ đang tập trung huy động mọi nguồn lực thực hiện các tiêu chí còn lại như: làm đường giao thông nông thôn, cứng hóa kênh mương, xây dựng nhà văn hóa... trong đó môi trường là một trong những tiêu chí khó đối với An Lễ, bởi cần nguồn vốn đầu tư lớn trong khi ngân sách xã chủ yếu trông chờ vào nguồn thu từ lễ hội đền Đồng Bằng. Đến nay, nhân dân An Lễ vẫn chưa được sử dụng nước máy, vì vậy xã rất mong tỉnh, huyện sớm triển khai xây dựng nhà máy nước sạch cụm các xã khu An; đồng thời hỗ trợ kinh phí xây dựng bãi xử lý rác thải tập trung đã được xã quy hoạch rộng hơn 1 ha. Hiện mỗi thôn có một bãi rác nhưng đều đang trong tình trạng quá tải, ô nhiễm, không phù hợp với quy hoạch xây dựng NTM.

Với những giải pháp trong công tác BVMT, môi trường ở nông thôn Quỳnh Phụ tuy có những chuyển biến và được cải thiện đáng kể nhưng để phát triển bền vững thì vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Hầu hết rác thải sau khi thu gom không được phân loại trước khi xử lý mà mới chỉ được chôn lấp thủ công. Một bộ phận người dân thiếu ý thức đã làm cho ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng hơn khi xả rác bừa bãi. Cùng với đó, tình trạng lạm dụng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp không chỉ có hại trực tiếp đến sức khỏe con người mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh. Giải quyết vấn đề môi trường không phải làm một lần, một đợt là xong mà là công việc thường xuyên, liên tục. Do đó, bên cạnh sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, các địa phương cần phát huy nội lực, huy động sự chung tay góp sức của cộng đồng, doanh nghiệp tham gia vào hoạt động BVMT, góp phần thúc đẩy chương trình xây dựng NTM của huyện về đích đúng lộ trình đã đề ra.