Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kêu gọi hỗ trợ quốc tế phát triển nông thôn mới

Ngày 10-11, tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT và Chương trình hỗ trợ quốc tế (ISG) phối hợp tổ chức hội nghị toàn thể năm 2010 với chủ đề “Động lực cho nông thôn mới phát triển”.Đại diện các cơ quan của Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ; bộ, ngành ở T.Ư và 11 tỉnh thí điểm xây dựng nông thôn mới tham dự.

Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm trong việc huy động nguồn lực, cách thức tổ chức thực hiện các chương trình, dự án đã và đang triển khai tại Việt Nam có thể áp dụng vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Tại hội nghị, Bộ NN&PTNT và ISG kêu gọi hợp tác quốc tế về xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam, trong đó tập trung vào nội dung nâng cao nhận thức; phát triển cơ sở hạ tầng; phát triển sản xuất, tăng thu nhập của người dân; chuyển đổi cơ cấu lao động; cải thiện môi trường nông thôn; bảo tồn và phát triển văn hoá. Trong hỗ trợ quốc tế, ưu tiên hỗ trợ về kỹ thuật vốn vay...

Nguyễn Công (Dân Việt)