Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giải pháp chiến lược đối với các vấn đề môi trường trong nông nghiệp

​Theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, nông nghiệp Việt Nam cần có những đổi thay quan trọng để thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là trong việc bảo vệ môi trường.Giải pháp chiến lược đối với các vấn đề môi trường trong lĩnh vực nông nghiệp được đặt ra trước hết là nâng cao hiệu lực thực thi các quy định nhằm giảm thiểu tác động bất lợi về môi trường của việc khai thác các nguồn lực tự nhiên. Nhà nước cung cấp dịch vụ hỗ trợ tư vấn và khuyến khích các tổ chức, cá nhân tăng cường quản lý đất đai ở các vùng đất dốc, tăng cường quản lý nước thải nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng hóa chất và thuốc trừ sâu, quản lý chất thải từ chăn nuôi và trồng trọt, tăng cường áp dụng các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính gây hiệu ứng nhà kính.
 
Bên cạnh đó, cần áp dụng các biện pháp kỹ thuật và thể chế để nâng cao hiệu quả sử dụng nước trong thủy lợi. Tăng cường quản lý các nguồn lợi ven biển, áp dụng các biện pháp đồng quản lý đối với đán bắt thủy sản ven bờ, nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác rừng.
 
Thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng nông nghiệp “xanh” được coi là giải pháp quan trọng của ngành nông nghiệp.
 
Ngoài ra, do nông nghiệp là ngành chịu ảnh hưởng lớn của thiên tai, thời tiết nên cần phải nâng cao năng lực của nông dân và các thành phần kinh tế khác trong việc quản lý và ứng phó rủi ro. Các cơ quan liên quan cần cải thiện hệ thống dự báo thời tiết, hệ thống cảnh báo sớm và gắn kết hệ thống này với dịch vụ tư vấn nông nghiệp. Khuyến khích nông dân sử dụng các giống cây trồng vật nuôi có khả năng chịu hạn, úng và các điều kiện thời tiết cực đoan khác…

Thanh Bình