Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đưa nước sạch về nông thôn

Hưng Yên đã đưa vào vận hành 31/44 công trình cấp nước tập trung. Xã Thuần Hưng - Đại Hưng, Khoái Châu, được chọn làm điểm thực hiện chương trình. Trước khi tham gia dự án, hầu hết người dân đều sử dụng nguồn nước ao hồ, giếng đào, nước mưa.


Ảnh minh họa

Công trình cấp nước tập trung xã Thuần Hưng do Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn làm chủ đầu tư, kinh phí trên 30 tỷ đồng, công suất 1.500m3/ngày đêm, với hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước sinh hoạt theo quy chuẩn (định mức 100 lít/người/ngày, đêm), có thể cấp nước cho hơn 2.000 người dân xã Thuần Hưng, Đại Hưng.

Còn tại xã Văn Lâm, sau nhiều năm chịu cảnh sử dụng nguồn nước ô nhiễm, cuối cùng giấc mơ nước sạch của không ít người dân đã thành hiện thực. Bà con đã có thể chủ động nguồn nước, không phải thức khuya dậy sớm để bơm nước, đi hàng cây số xin nước của những hộ ở vùng thấp gánh về dùng.

Đến thời điểm này, tỉnh Hưng Yên đã đưa vào sử dụng 31/44 dự án. Để tiếp tục triển khai dự án còn lại và có thêm nhiều trạm cấp nước cho bà con vùng nông thôn, ông Lê Trung Kiên, Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hưng Yên, cho biết: “Hiện nay, địa bàn nông thôn của tỉnh thì Trung ương và tỉnh đã có kế hoạch đầu tư nhiều dự án ở những vùng mà hiện nay người dân gặp nhiều khó khăn về nguồn nước, đặc biệt là những khu vực các hộ dân chưa được sử dụng nước sạch. Tỉnh đã có dự án đầu tư chương trình cấp nước để phục vụ cho người dân”.

Với mục tiêu tất cả dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, trong thời gian tới Hưng Yên sẽ tiếp tục nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch, góp phần hoàn thành mục tiêu Chiến lược quốc gia Cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020.

TTHTQT